Blog

Geldt de aanzegplicht ook tijdens vakantie werknemer?

Geldt de aanzegplicht ook tijdens vakantie werknemer?

De aanzegplicht is de meesten van ons nu wel bekend; een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst dien je als werkgever ten minste een maand voor het einde van die overeenkomst te laten weten of je het dienstverband wilt voorzetten en zo ja, onder welke voorwaarden.

Lees meer
Samenwerking met een ZZP’er op basis van een overeenkomst van opdracht?

Samenwerking met een ZZP’er op basis van een overeenkomst van opdracht?

8 eenvoudige tips voor de opdrachtgever. Het aantal flexwerkers op de arbeidsmarkt neemt toe. Een groot deel hiervan is werkzaam als ZZP’er oftewel zelfstandige zonder personeel. Een dergelijke samenwerking vindt vaak plaats op basis van een overeenkomst van opdracht of een zogenaamde freelance overeenkomst.

Lees meer
Een arbeidsconflict, een moeizame samenwerking en slechte communicatie?

Een arbeidsconflict, een moeizame samenwerking en slechte communicatie?

Of hulp nodig bij het re-integratietraject tijdens ziekte? Schakel een ervaren mediator in.

Lees meer
Mijn werknemer functioneert slecht. Wat kan ik doen als werkgever?

Mijn werknemer functioneert slecht. Wat kan ik doen als werkgever?

Hebt u te maken met een slecht functionerende werknemer, dan is het belangrijk om als werkgever een goed dossier op te bouwen. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat een verzoek tot beëindiging van het dienstverband wordt afgewezen bij de kantonrechter. Hieronder volgt een simpel stappenplan om u alvast op weg te helpen. Meer behoefte aan uitleg? Bekijk dan onze vlog.

Lees meer
Kan de werknemer aanspraak maken op een aanvullende vergoeding naast de transitievergoeding?

Kan de werknemer aanspraak maken op een aanvullende vergoeding naast de transitievergoeding?

Ja, soms wel. In deze blog leggen we de billijke vergoeding uit.

Lees meer
Werkgever is niet altijd transitievergoeding verschuldigd

Werkgever is niet altijd transitievergoeding verschuldigd

In beginsel maakt de werknemer aanspraak op de wettelijke transitievergoeding, indien het dienstverband minimaal twee jaar heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst is opgezegd of ontbonden op initiatief van de werkgever danwel niet is verlengd door de werkgever. Ook maakt de werknemer aanspraak op de wettelijke transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Echter, in een aantal gevallen is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Ik zal hier nader op ingaan.

Lees meer
Transitie- en inzetbaarheidskosten mogen door de werkgever in mindering worden gebracht

Transitie- en inzetbaarheidskosten mogen door de werkgever in mindering worden gebracht

op de transitievergoeding. Welke kosten zijn dit en hoe kan de werkgever dit mogelijk maken?

Lees meer
FNV begrijpt WWZ niet en mag MT-lid niet ontslaan

FNV begrijpt WWZ niet en mag MT-lid niet ontslaan

Hoewel de FNV nauw betrokken en positief was bij de totstandkoming van de WWZ, blijkt zij daarbij niet altijd even goed te hebben opgelet. Zo werd een ontbindingsverzoek van de FNV met betrekking tot een MT-lid afgewezen door de kantonrechter in Den Haag op 4 september 2015 omdat het om verschillende ontslaggronden ging die elk op zich onvoldoende waren voor ontslag. Op grond van de WWZ kunnen deze onvoldoende ontslaggronden niet meer bij elkaar worden opgeteld om alsnog tot een ontslag te leiden. Ook werd het de FNV verweten dat zij geen inspanningen had verricht om de arbeidsrelatie te herstellen en dat zij het MT-lid geen verbetertraject had laten volgen.

Lees meer
Voormalig IT-medewerker Tweede Kamer krijgt contactverbod Kamermedewerkers

Voormalig IT-medewerker Tweede Kamer krijgt contactverbod Kamermedewerkers

Op 22 januari 2014 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een voormalig IT-medewerker van de Tweede Kamer een contactverbod opgelegd ten aanzien van medewerkers van de Tweede Kamer.

Lees meer

Rechtsbijstandverzekering moet verzekerde advocaat laten kiezen van Europees Hof

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag, 7 november 2013, beslist dat rechtsbijstandverzekeraars de keuze van de verzekerde voor een eigen advocaat niet mogen beperken tot gevallen waarin de rechtsbijstand de zaak zelf wil uitbesteden. Het maakt daarbij niet uit, of de bijstand van een advocaat in die zaak verplicht is.

Lees meer

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op