Blog

Ervaringen van een student-stagiaire:

 

Tijdens mijn stage bij Aantjes Advocaten heb ik veel verschillende dingen geleerd en gedaan. Het allerbelangrijkste wat deze stage mij heeft opgeleverd is een grote passie voor het arbeidsrecht. Bij aanvang van de stage wist ik nog niet zeker of dit het rechtsgebied was waarin ik verder wilde gaan, maar deze stage heeft mij daar erg van overtuigd. 

Lees meer
Ontslag ten tijde van corona-crisis; hoe zit dat nou met de NOW?

Ontslag ten tijde van corona-crisis; hoe zit dat nou met de NOW?

Wanneer je als ondernemer een beroep doet op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kun je tijdens de coronacrisis subsidie krijgen om zijn loonkosten te dekken. De NOW-regeling komt gepaard met enkele voorwaarden. Zo geldt er een verbod op ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden tijdens de maanden dat er van de subsidie gebruik wordt gemaakt. Heeft de ondernemer reeds bedrijfseconomische ontslagaanvragen ingediend in de periode vanaf 1 maart 2020 t/m 17 maart 2020 en worden deze niet ingetrokken, dan zal de subsidie gekort worden met 150% van de totale loonsom van de werknemers voor wie bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd (zie ook aanpassing NOW van 3 april 2020). Deze sanctie geldt ongeacht de uitkomst van de ontslagaanvraag, dus ook wanneer het UWV de ontslagaanvraag afwijst. Overigens zal het UWV dat niet doen als de ontslagen kunnen worden afgewenteld wanneer het bedrijf gebruik maakt van de maatregelen die de NOW biedt. Onder welke omstandigheden kan ontslag tijdens corona toch nog plaatsvinden? Lees hieronder verder!

Lees meer
Vragen en antwoorden over vakantiedagen en COVID-19

Vragen en antwoorden over vakantiedagen en COVID-19

De uitbraak van het coronavirus leidt ook tot vragen over vakantiedagen. Wat heeft de crisis voor gevolg voor al aangevraagde en toegekende verlofdagen? En gaan werknemers nu straks massaal tegelijk vakantie opnemen terwijl zij dan hard nodig zijn om de broodnodige omzet te halen? Wij krijgen vragen over dit onderwerp van bezorgde werkgevers en werknemers. De belangen voor de werkgever en voor de werknemer kunnen daarbij uiteenlopen. Of toch niet? 

Lees meer

4 dingen over werktijdverkorting die we nog niet weten

De regeling werktijdverkorting is stopgezet en vanwege de corona-crisis vervangen door de NOW. Onderstaande vragen gaan over de NOW. Laatste aanpassing 19 maart 2020, 9.38 uur.

Lees meer

Werktijdverkorting vanwege het Corona-virus: 10 veelgestelde vragen en antwoorden

In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen van werkgevers over de gevolgen van het Corona-virus. Let op: dit artikel is sinds 17 maart 2020, 18 uur niet langer actueel. De regeling werktijdverkorting is vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Kijk hier voor de laatste noodmaatregelen. 

Lees meer

Loonsancties: loon opschorten of loon stopzetten?

Hoe om te gaan met een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratieverplichtingen?

Lees meer

Hoe houd je je werknemer aan zijn concurrentiebeding?

Hoe kun je als werkgever je werknemer aan een concurrentiebeding houden? Is het overeengekomen concurrentiebeding wel geldig? En hoe stel je een concurrentiebeding op dat wel geldig is?

Lees meer
Advies bij ontslag op staande voet

Advies bij ontslag op staande voet

Als je op staande voet bent ontslagen, ben je per direct werkloos geworden en ontvang je geen salaris meer.

Lees meer

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op