Ontslag op staande voet na bedreiging en poging tot slaan van directeur tijdens kerstborrel

Dat sommige werknemers dat ene extra wijntje op de kerstborrel maar beter kunnen laten staan, blijkt uit een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 december 2016.

Je bent op staande voet ontslagen!
Een werknemer is, na het nuttigen van veel alcohol, tijdens de kerstborrel in 2015 in een verhitte discussie geraakt met de directeur. De werknemer vloog de directeur daarbij aan en probeerde hem te slaan. Snel ingrijpende collega’s wisten te voorkomen dat hij de directeur daadwerkelijk mishandelde. Het hof is van oordeel dat het gedrag van werknemer zodanig ernstig is, dat ook indien de persoonlijke omstandigheden van werknemer in acht genomen worden –hij heeft diabetes- de aangevoerde reden voldoende dringend is om het gegeven ontslag te rechtvaardigen. Ook na een dienstverband van 25 jaar hoeft een werkgever niet te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt, zeker niet als dat gebeurt in een openbare gelegenheid en in het bijzijn van andere werknemers. Dat alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden, is van algemene bekendheid, oordeelt het hof. De werknemer moet zelf verantwoordelijk gehouden worden voor het feit dat hij die avond wellicht te veel heeft gedronken. Dit geldt met name nu werknemer diabetespatiënt is en hij moet hebben geweten dat alcohol en diabetes geen gelukkige combinatie vormen. Ook het feit dat werknemer 58 jaar oud is, maakt niet dat zijn handelen hem minder kan worden verweten. Van iemand van zijn leeftijd zou integendeel kunnen worden verwacht dat hij minder impulsief zou reageren, vindt het hof. De werknemer ontvangt geen transitievergoeding.

Ontslag op staande voet terecht?
Uit deze uitspraak volgt wederom dat bij een ontslag op staande voet alle omstandigheden een rol spelen voor de uiteindelijke beoordeling of er sprake is van een terecht gegeven ontslag. Persoonlijke omstandigheden zijn daarbij vaak van groot belang. Naast de juridisch inhoudelijke kant van het verhaal, is het stellen van de juiste vragen belangrijk. Aantjes Advocaten weet welke. Bent u juist op zoek naar antwoorden? Wij beantwoorden ze graag.

Neem contact met ons op via aantjes@aantjesadvocaten.nl. Of bel: 070-7620160.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op