Kantonrechtersformule even terug van weggeweest!

We zien al langer dat de kantonrechtersformule, die sinds 1 juli 2015 niet meer geldt, tijdens onderhandelingen wordt gebruikt. Maar nu is hij ook weer opgedoken in de rechtspraak! Een Amsterdamse kantonrechter ontbond op 29 januari 2016 een arbeidsovereenkomst omdat arbeid door werknemer niet meer mogelijk was, vanwege ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Hij kent een transitie- en billijke vergoeding toe van  samen € 60.000. Met toepassing van de kantonrechtersformule!

In deze zaak ging het om een systeem- en applicatiebeheerder, die werkzaam was voor PropertyNL. Nadat de werknemer een tijd ziek was geweest, vroeg PropertyNL een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen aan bij het UWV. Deze werd geweigerd. Kort daarna stelt het bedrijf de werknemer op non-actief vanwege het zich toe-eigenen van financiële bescheiden. De werknemer start een kort geding en wint; PropertyNL wordt veroordeeld om de werknemer weer toe te laten tot zijn werkzaamheden. Als hij weer op kantoor komt, blijkt dat hij zijn werkzaamheden niet kan verrichten omdat hem geen toegang tot het computersysteem wordt verleend. Er zit niets anders op dan het kantoor weer te verlaten. PropertyNL vraagt vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Werkgever construeert verstoorde arbeidsverhouding
Hoe oordeelt de Amsterdamse kantonrechter? Uit de beschikbare correspondentie kan de kantonrechter niet anders afleiden dan dat PropertyNL heeft ingezet op de strategie dat werknemer kan plaatsnemen achter zijn bureau waarop de telefoon nooit overgaat, de computer niet werkt, terwijl zijn collega’s geen aandacht meer aan hem besteden. Een dergelijke strategie lijkt erop te zijn gericht werknemer ertoe te brengen zijn verzet tegen ontslag op te geven, of een verstoorde arbeidsverhouding te construeren. Dit in de hoop zo goedkoop mogelijk van de werknemer af te komen.

Eenzijdige verstoring arbeidsverhouding
Echter, de verstoring van de arbeidsverhouding is niet wederzijds, maar wordt slechts eenzijdig ervaren door PropertyNL. Daarmee is geen grondslag voor ontbinding op grond van een verstoorde arbeidsrelatie aanwezig; zo oordeelt de kantonrechter. Het toepasselijke artikel ziet, zo niet op wederzijds ervaren verstoring van de verhoudingen, dan toch wel op de zichtbaarheid daarvan. Dat neemt niet weg dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op de zogenaamde ‘h-grond’ (overige redenen; artikel 7:669 lid 3 onderdeel h BW). De samenwerking moet immers wel vruchtbaar zijn. Daarbij speelt een rol dat het bedrijf niet meer dan 40 werknemers in dienst heeft. Werknemer bekleedt een unieke functie en vervult een belangrijke rol binnen het bedrijf. Vanwege de onvruchtbare samenwerking tussen PropertyNL en werknemer is de kantonrechter van oordeel dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van PropertyNL gevergd kan worden. Hij ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent de werknemer een billijke vergoeding toe.

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever
Er is, zo oordeelt de kantonrechter, sprake van ernstig verwijtbaar handelen van PropertyNL, die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk heeft gemaakt, terwijl werknemer daarvan weinig of niets te verwijten valt. De kantonrechter komt tot de conclusie dat ingeval een billijke vergoeding aan de orde is in beginsel de kantonrechtersformule, welke voorheen op de voet van artikel 7:685 (oud) BW gebruikt werd, ook hier bruikbaar is, met de kanttekening dat de vergoeding soms nogal hoog kon uitvallen, maar soms ook aan de lage kant kon zijn. Op grond van het voorgaande wordt aan werknemer een transitievergoeding en een billijke vergoeding toegekend van in totaal € 60.000 bruto. Dit komt min of meer overeen met de bedragen die de werknemer had gevorderd.

Berekening billijke vergoeding
Hoewel de kantonrechter in deze uitspraak voor het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding heeft aangehaakt bij de oude kantonrechtersformule, heeft de Hoge Raad op 30 juni 2017 een baanbrekend arrest gewezen waarin duidelijke handvatten zijn gegeven om de billijke vergoeding te berekenen. In onze blog leggen wij het uit!

Heb jij recht op een billijke vergoeding?
Neem contact ons op. Samen met jou bekijken we je situatie. Wij adviseren je graag over een billijke vergoeding en kunnen je in een procedure bijstaan.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op