Samenwerking met een ZZP’er op basis van een overeenkomst van opdracht?

8 eenvoudige tips voor de opdrachtgever. Het aantal flexwerkers op de arbeidsmarkt neemt toe. Een groot deel hiervan is werkzaam als ZZP’er oftewel zelfstandige zonder personeel. Een dergelijke samenwerking vindt vaak plaats op basis van een overeenkomst van opdracht of een zogenaamde freelance overeenkomst.

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?
Echter, soms kan er aan het einde van de overeenkomst van opdracht discussie ontstaan tussen partijen. Meestal gaat het over de vraag of de samenwerking niet aangemerkt kan worden als een dienstverband. Onlangs heeft de Kantonrechter te Haarlem in een zaak geoordeeld dat de samenwerking tussen PostNL en een pakketbezorger toch gezien moet worden als een arbeidsovereenkomst. Een dergelijke uitspraak brengt ongewenste gevolgen met zich mee, zoals de betaling van een eventuele transitievergoeding, afdracht van sociale premies etc. Aan de hand van onderstaande tips kunt u dit risico als opdrachtgever zoveel mogelijk verkleinen.

Kom een vergoeding of tarief overeen exclusief BTW op basis van gespecificeerde facturen.
Voorheen was het advies om te checken of de opdrachtnemer een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-wuo) van de Belastingdienst heeft gehad. De VAR-verklaring is sinds 1 mei 2016 afgeschaft en daarvoor in de plaats is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in de plaats gekomen. Onder de DBA kunnen partijen met elkaar samenwerken op basis van modelovereenkomsten. De Belastingdienst verklaart dat, wanneer op grond daarvan wordt gewerkt, de arbeidsrelatie géén dienstbetrekking oplevert waarvoor loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. In plaats van het vragen van een VAR-verklaring is het aan te bevelen om een modelovereenkomst overeen te komen.
Check of de opdrachtnemer een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering heeft.
Spreek af dat de vergoeding of het tarief niet wordt doorbetaald tijdens ziekte of vakantie.
Geef de opdrachtnemer zoveel mogelijk vrijheid bij de uitvoering van de opdracht en het gebruik van werktuigen, gereedschappen, materiaal en andere apparatuur. Dit geldt ook voor de werkdagen, werktijden, vrije dagen, inplannen van vakanties etc.
Geef slechts enkele aanwijzingen of instructies terzake van de opdracht indien nodig.
Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding en/of relatiebeding op straffe van een boetesom.
Desgewenst kunnen partijen een opzegtermijn overeenkomen.

Safety first!
Let wel, ondanks duidelijke afspraken is het altijd verstandig om de overeenkomst van opdracht op voorhand te laten toetsen door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. De wet verandert voortdurend, waardoor de kans bestaat dat de overeenkomst van opdracht niet meer voldoet aan de huidige regelgeving. Wij controleren dat graag voor u.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op