Mijn werknemer functioneert slecht. Wat kan ik doen als werkgever?

Hebt u te maken met een slecht functionerende werknemer, dan is het belangrijk om als werkgever een goed dossier op te bouwen. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat een verzoek tot beëindiging van het dienstverband wordt afgewezen bij de kantonrechter. Hieronder volgt een simpel stappenplan om u alvast op weg te helpen. Meer behoefte aan uitleg? Bekijk dan onze vlog.

Dossieropbouw

Maakt de werknemer geregeld fouten? Of vertoont de werknemer ongewenst gedrag? Gaat het niet goed in de samenwerking of communicatie? Schrijf de kritiekpunten en het commentaar op.
Bespreek de kritiekpunten en het commentaar met de werknemer (let op: er mag geen verband zijn tussen de kritiek en ziekte danwel ander medisch gebrek).
Stel iedere keer een gespreksverslag op van de gesprekken met de werknemer en stuur de werknemer een afschrift van het gespreksverslag.
Mocht u nog steeds ontevreden zijn over het functioneren van de werknemer, omdat er geen verbetering is dan kunt u de werknemer hiervan in kennis stellen zowel mondeling als schriftelijk.
Vervolgens is het de bedoeling dat partijen samen een verbeterplan opstellen. Het verbeterplan dient duidelijke afspraken te bevatten, waarin een redelijke periode voor verbetering wordt afgesproken (dit is afhankelijk van de werkzaamheden en de duur van het dienstverband).
Begeleid de werknemer tijdens het verbetertraject, eventueel met behulp van scholing, een cursus of coaching.
Evalueer het verbetertraject op regelmatige basis, bespreek dit met de werknemer en bevestig dit schriftelijk.
Stel de uitkomst vast van het verbetertraject na afloop van de verbeterperiode en bespreek de vervolgstappen met de werknemer.

Verbetertraject
Wanneer u daadwerkelijk actie wenst te ondernemen, dan blijft het echter verstandig om vooraf advies te vragen aan een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Er komt namelijk veel kijken bij het opstellen van een verbeterplan en de uitvoering daarvan. Ons kantoor heeft hier veel ervaring mee en kan u uiteraard nader begeleiden en adviseren.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op