Een arbeidsconflict, een moeizame samenwerking en slechte communicatie?

Of hulp nodig bij het re-integratietraject tijdens ziekte? Schakel een ervaren mediator in.

Mediation in arbeidsrecht is een bemiddelingstraject, waarbij de werknemer en de werkgever samen met een onafhankelijke bemiddelaar oftewel een mediator op zoek gaan naar een oplossing voor een bepaald probleem als partijen er onderling niet uit komen.

Mediation
Bij mediation is het de bedoeling dat de werknemer en werkgever in gesprek gaan onder begeleiding van een mediator. De mediator oordeelt niet en neemt ook geen standpunt in. De mediator maakt wel een inventarisatie van de geschilpunten. Desgewenst kan de mediator enkele suggesties doen, zodat partijen uiteindelijk zelf tot een oplossing kunnen komen.

Vertrouwelijk en geheim
Om ervoor te zorgen dat het proces zo soepel mogelijk en transparant verloopt, zijn alle gesprekken tijdens mediation vertrouwelijk. Partijen ondertekenen daartoe een overeenkomst bij aanvang van het mediationtraject. Ook de uitkomst van het mediationtraject wordt vastgelegd bij overeenkomst, zodat partijen gebonden zijn om hier uitvoering aan te geven. Komen partijen er niet uit dan kan mediation ook tussentijds worden beëindigd, zodat hier verder geen verplichtingen uit voortvloeien.

Vrijwillig mediationtraject
Alhoewel deelname aan mediation op vrijwillige basis plaatsvindt, kan het toch raadzaam zijn om mediation in te zetten alvorens één der partijen zich in het uiterste geval tot de rechter wendt. Is er namelijk geen poging gedaan om de discussie, onenigheid of geschil buiten rechte op te lossen als goed werknemer of werkgever, dan wordt dit vaak afgestraft door de rechter aldus de rechtspraktijk.

Mariska Aantjes inschakelen als mediator
Mocht het nodig zijn, dan staat ons kantoor u graag bij in een mediationtraject. Bent u echter op zoek naar een gespecialiseerde en NMI-geregistreerde mediator, neemt u dan contact op met mr Mariska Aantjes.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op