Blog

Voor- en nadelen van mediation

Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van een procedure?

Over de voordelen van mediation ten opzichte van een procedure kunnen we kort zijn. Mediation is bijna altijd sneller en goedkoper. Uitzonderingen bevestigen echter de regel; een kort geding, voorlopige voorziening of ontbindingsprocedure kan binnen een paar weken en soms binnen een paar dagen plaatsvinden.

Lees meer

Column ‘Paragnost of advocaat?’

Door Mariska Aantjes voor HPHC, 29 september 2011. Lees hier.

Werkgevers en inleners opgelet! De zogenaamde schijnconstructies in het arbeidsrecht worden aangepakt

Regelmatig maakt een werkgever gebruik van een buitenlandse arbeidskracht (een uitzendkracht of ZZP-er), omdat dit doorgaans goedkoper zou zijn. De werkgever leent dan bijvoorbeeld personeel in via een uitzendbureau en wordt dan aangemerkt als inlener. Wat de inlener dan soms niet weet, is dat zij verplicht is om minimaal het minimumloon uit te betalen. Soms is de inlener zelfs verplicht om de uitzendkracht hetzelfde te belonen als een gewone werknemer op basis van een cao. Betaalt de inlener minder dan het minimumloon – omdat de uitzendkracht bijvoorbeeld meer uren werkt voor het minimumloon – dan wordt dit ook wel een schijnconstructie genoemd. Bij een schijnconstructie gaat het erom dat de werkgever of de inlener naar (buitenwettelijke) manieren zoekt om de arbeidskosten zo laag mogelijk te houden.

Lees meer
Berekening opzegtermijn onder WWZ vanaf 1 juli 2015

Berekening opzegtermijn onder WWZ vanaf 1 juli 2015

Wat moet u weten over de berekening van de opzegtermijn onder de Wet Werk en Zekerheid? Sinds 1 juli 2015 is de berekening van de opzegtermijn er alles behalve eenvoudiger op geworden. Lees hier alles wat u moet weten over de berekening van de opzegtermijn waaronder de korting die geldt na het doorlopen van een procedure bij het UWV of de kantonrechter.

Lees meer

Hoe ziet de ontslagprocedure via het UWV eruit vanaf 1 juli 2015?

Wanneer de werkgever streeft naar een einde van het dienstverband van een werknemer op basis van slechte bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte na twee jaar, dan is de werkgever door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid verplicht om ontslag aan te vragen bij het UWV als partijen er onderling niet uitkomen.

Lees meer

Ben jij wel aangezegd?

Vanaf 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal zes maanden, uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt, de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en onder welke voorwaarden dat zal plaatsvinden. Dit wordt ook wel de zogenaamde aanzegplicht genoemd (artikel 7:668 BW).

Lees meer
Wanneer is een concurrentiebeding in tijdelijk contract geldig?

Wanneer is een concurrentiebeding in tijdelijk contract geldig?

Per 1 januari 2015 zijn de regels aangepast voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is niet meer toegestaan, tenzij de werkgever aantoont dat dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Maar wanneer is daarvan sprake?

Lees meer
Hoe zit het met pensioenontslag vanaf 1 juli 2015?

Hoe zit het met pensioenontslag vanaf 1 juli 2015?

Onder het oude ontslagrecht maakten werkgevers veelvuldig gebruik van het zogenaamde pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst. Het pensioenontslagbeding regelde een einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege, indien de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd – en later de AOW-gerechtigde leeftijd – had bereikt. Stond er geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst, dan was de werkgever aangewezen op een ontslagprocedure via het UWV of een ontbindingsprocedure via de kantonrechter. In sommige gevallen vond er dan geen ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst plaats. Dit is nu anders onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer
Truc om verhaalsmogelijkheden te beperken nadelig voor werkgever

Truc om verhaalsmogelijkheden te beperken nadelig voor werkgever

Werknemers die met loonbeslag te maken hebben, zoeken vaak naar creatieve manieren om dat te voorkomen. Wanneer er een partner of familielid bij hetzelfde bedrijf werkt, wordt wel eens afgesproken dat die ander een deel van het loon ontvangt van de werknemer met schulden, om de verhaalsmogelijkheden te beperken. Sommige werkgevers werken daaraan met de beste bedoelingen mee. Dit blijkt echter niet zonder risico! 

Lees meer

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op