4 dingen over werktijdverkorting die we nog niet weten

De regeling werktijdverkorting is stopgezet en vanwege de corona-crisis vervangen door de NOW. Onderstaande vragen gaan over de NOW. Laatste aanpassing 19 maart 2020, 9.38 uur.

 

 

 

1. Wat is de hoogte van het loon bij werktijdverkorting?

Op 17 maart 2020 is bekend geworden dat bedrijven maximaal 90% van het loon vergoed krijgen wanneer ze een beroep doen op werktijdverkorting, aldus NOS. UWV zal een voorschot betalen van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De regeling werktijdverkorting wordt vervangen door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Aanvragen die al zijn gedaan in het kader van werktijdverkorting, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming nu wel met terugwerkende kracht aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Zie ook de site van Rijksoverheid. Werkgevers dienen het restant aan te vullen tot 100%. 

 

2.Hoe zit het met de werknemers die geen WW-rechten hebben opgebouwd? 

 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud gaat in voor alle werknemers 'die in de loonsom zitten' en voor wie loonheffing wordt betaald, ook als er geen of niet voldoende WW-rechten zijn. 

 

3.Hoe zit het met het rechtsvermoeden van arbeidsomvang?

 Het kabinet heeft dit aangepast in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Werknemers verbruiken geen WW-rechten! Het maakt dus ook niet uit hoeveel WW-rechten er zijn opgebouwd.

4.Wat het kost werktijdverkorting de werknemer?

 

Als de werkgever het loon doorbetaalt, en die een vergoeding krijgt op basis van de werktijdverkortingsregeling, betekent dat dan dat werknemers geen schade lijden?

Inderdaad. Anders dan onder de regeling werktijdverkorting, verbruiken werknemers onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud niet hun WW-rechten! 

 

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op