Is mijn concurrentiebeding geldig of niet geldig? 15 tips voor werknemers

Heb je een nieuwe baan bij een concurrent van je werkgever op het oog, maar ben je bang dat je vast zit aan een concurrentie- of relatiebeding? Misschien is dat niet nodig! Deze checklist kan je op weg helpen. 

 1. Heb je de arbeidsovereenkomst met het concurrentiebeding ondertekend? Zo niet, dan is het concurrentiebeding niet geldig.
 2. Was je minderjarig op het moment van ondertekening van het concurrentiebeding? Dan is het beding niet geldig.
 3. Is de tekst van het concurrentiebeding juist? Fouten in de tekst, die ervoor zorgen dat het beding onjuist of onduidelijk is geformuleerd, werken in je voordeel en kunnen het beding zelfs ongeldig maken.
 4. Zijn er (zeer) ruime beperkingen in tijd, gebied en werkzaamheden in het concurrentiebeding opgenomen? Bijvoorbeeld dat je ‘wereldwijd’ ‘gedurende 5 jaar’ ‘op geen enkele wijze mag werken voor een IT bedrijf’’; dan kunnen deze beperkingen worden gematigd door te onderhandelen of aan de rechter voor te leggen.
 5. Is in het concurrentiebeding geen boete opgenomen? Dan moet je werkgever bewijzen dat hij schade lijdt door je overtreding. En dat is lastig te bewijzen.
 6. Is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is afgesloten op of na 1 januari 2015, dan is een concurrentiebeding niet toegestaan, tenzij de werkgever aantoont dat dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer daarvan sprake is, kun je lezen in onze blog “Wanneer is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract geldig?“. Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 januari 2015 die later (voor 1 januari 2015) zijn verlengd, dient het concurrentiebeding opnieuw overeengekomen te worden.
 7. Is je functie -nadat je het concurrentiebeding hebt ondertekend- ingrijpend veranderd en is het concurrentiebeding hierdoor flink zwaarder gaan drukken? Mogelijk kan het concurrentiebeding dan (deels) niet meer in stand blijven.
 8. Is het eindigen of niet voortzetten van je arbeidsovereenkomst het gevolg van het feit dat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten? Dan is het beding niet geldig. Door een rechtsgeldig ontslag op staande voet bijvoorbeeld, kan het concurrentiebeding zijn gelding verliezen. Dit speelde bijvoorbeeld in een zaak die wij deden waarbij een werknemer ontslag op staande voet nam omdat zijn werkgever wegens oplichting was veroordeeld. Dit kan ook het geval zijn als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. 
 9. Ga na of -nadat je het concurrentiebeding hebt ondertekend- een andere partij je werkgever is geworden. Is dat zo, dan is geldt je concurrentiebeding mogelijk niet. Let op: als je na een overgang van onderneming van rechtswege in dienst bent gekomen bij de kopende onderneming, is het concurrentiebeding wel geldig.
 10. Als de onderneming van je werkgever wordt overgedragen aan een andere partij, waarbij sprake is van overgang van onderneming en je wilt niet bij de nieuwe werkgever in dienst, doe dan afstand van je recht om daar in dienst te treden. In dat geval wordt het concurrentiebeding niet overgenomen door de kopende partij. Indien je oude werkgever ophoudt te bestaan, kan dit betekenen dat je niet meer aan het beding gebonden bent.
 11. Heb je een functie op het oog die een tot een behoorlijke positieverbetering leidt (hoger salaris, hogere functie?) dan kan dit een argument zijn voor het vervallen of beperken van het concurrentiebeding.
 12. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden, spreek dan af dat het concurrentiebeding niet meer geldt.
 13. Heeft je werkgever voorgesteld het concurrentiebeding af te kopen? Ook dan kan het beding zijn gelding verliezen. Volgens een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 31 oktober 2023 kan dit erop duiden dat het de werkgever niet zozeer gaat onrechtmatige concurrentie tegen te gaan, maar een vergoeding van vertrekkende werknemers te krijgen. En daar is een concurrentiebeding niet voor bedoeld.  
 14. Tot slot: zijn al deze situaties niet op je van toepassing, dan kun je in overleg met je werkgever proberen het concurrentiebeding te vernietigen, matigen, of om te zetten in een relatiebeding. In veel gevallen kom je zo tot een oplossing, vooral als je advocaat je werkgever laat weten dat het alternatief een procedure is.
 15. Lukt dit niet, dan kan het worden voorgelegd aan de kantonrechter en kan die het –op basis van goede argumenten- matigen, omzetten in een relatiebeding of zelfs (gedeeltelijk) vernietigen. Ook bestaat er de mogelijkheid een vergoeding te vragen van je (ex-)werkgever voor de periode dat je nog aan het beding gebonden bent.

Waar in de punten 1-12 concurrentiebeding wordt genoemd, kan ook relatiebeding worden gelezen.

Wanneer je daadwerkelijk actie wil ondernemen, is het verstandig vooraf een arbeidsrechtadvocaat om advies te vragen. Wij hebben veel zaken tot een goed einde gebracht door te onderhandelen. Ook worden we vaak in een later stadium betrokken bij zaken over het concurrentiebeding, waarbij we succesvol procedeerden in kort geding en in bodemzaken bij de voorzieningenrechter, kantonrechter, rechtbanken en het gerechtshof.

Mail ons jouw concurrentie- en/of relatiebeding voor een eerste check: aantjes@aantjesadvocaten.nl of bel: 06-14545793

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op