Ontslag ten tijde van corona-crisis; hoe zit dat nou met de NOW?

Wanneer je als ondernemer een beroep doet op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kun je tijdens de coronacrisis subsidie krijgen om zijn loonkosten te dekken. De NOW-regeling komt gepaard met enkele voorwaarden. Zo geldt er een verbod op ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden tijdens de maanden dat er van de subsidie gebruik wordt gemaakt. Heeft de ondernemer reeds bedrijfseconomische ontslagaanvragen ingediend in de periode vanaf 1 maart 2020 t/m 17 maart 2020 en worden deze niet ingetrokken, dan zal de subsidie gekort worden met 150% van de totale loonsom van de werknemers voor wie bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd (zie ook aanpassing NOW van 3 april 2020). Deze sanctie geldt ongeacht de uitkomst van de ontslagaanvraag, dus ook wanneer het UWV de ontslagaanvraag afwijst. Overigens zal het UWV dat niet doen als de ontslagen kunnen worden afgewenteld wanneer het bedrijf gebruik maakt van de maatregelen die de NOW biedt. Onder welke omstandigheden kan ontslag tijdens corona toch nog plaatsvinden? Lees hieronder verder!

Ontslag wegens andere gronden

De NOW-regeling verbiedt werkgevers om bedrijfseconomische ontslagaanvragen bij het UWV in te dienen, maar ontslag wegens andere gronden is nog wel mogelijk. Ontslagaanvragen voor langdurig zieke werknemers kunnen gewoon nog bij het UWV ingediend worden en ook rechters mogen arbeidscontracten nog steeds ontbinden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Een snelle behandeling van de ontslagzaak zal door de coronacrisis echter moeilijk worden. Voor de werkgever is het op dit moment dan ook een stuk eenvoudiger om te kiezen voor het niet verlengen van een tijdelijk contract, een ontslag tijdens de proeftijd of een ontslag via een vaststellingsovereenkomst.

Niet verlengen van een tijdelijk contract
Het niet verlengen van een tijdelijk contract kan wel wanneer je als ondernemer gebruik maakt van de NOW-regeling. Kies je er als ondernemer voor om tijdelijke contracten niet meer te verlengen, houd er dan rekening mee dat de werknemer één maand voordat zijn contract afloopt moet worden aangezegd. Aanzegging houdt in dat de werkgever aangeeft of het dienstverband al dan niet wordt voortgezet. Indien de aanzegging te laat of helemaal niet plaatsvindt, dan kan de werknemer naast een transitievergoeding aanspraak  maken op een aanzegvergoeding die kan oplopen tot één maandsalaris. 

Ontslag tijdens de proeftijd
Voor ontslag tijdens de proeftijd gelden weinig beperkingen. In principe mag ontslag tijdens de proeftijd altijd, alleen niet wanneer er sprake is van discriminatie. De werknemer heeft recht op een schriftelijke verklaring over het ontslag in de proeftijd. Kan de werknemer niet langer blijven omdat de coronacrisis heeft gezorgd voor flink wat omzetverlies, dan kan dit gewoon aangegeven worden. Het ontslag is dan wel ingegeven door bedrijfseconomische omstandigheden, maar valt toch buiten het ontslagverbod omdat er geen ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend. 

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst
Ook kun je als ondernemer je werknemers zelf benaderen wanneer ontslagen onvermijdelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf en uitleggen dat het beter is om nu afscheid te nemen van een deel van het personeel, zodat niet iedereen straks zijn baan kwijt is door een faillissement. Kunnen werkgever en werknemer overeenstemming bereiken over een vertrek dan kan dit vast worden gelegd in een vaststellingovereenkomst. 

Let op: mogelijke gevolgen voor de NOW-subsidie
In de periode dat de werkgever gebruik maakt van de NOW-regeling heeft hij een inspanningsplicht om de loonsom zo gelijk mogelijk te houden. Indien er veel ontslagen vallen zal de loonsom echter sterk dalen. Het zou zelfs zo sterk kunnen dalen dat het voorschot die de werkgever krijgt toegekend hoger uitvalt dan het totale bedrag aan subsidie waar hij uiteindelijk recht op heeft. Dit verschil zal achteraf moeten worden terugbetaald.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op