Haagsche Countryclub maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie is niet toegestaan in Nederland. Dit geldt met betrekking tot de werving van personeel, de arbeidsvoorwaarden en ontslag. Het is dus in beginsel verboden om bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen te stellen. Voorts is het verboden om gedragingen te vertonen die kunnen leiden tot dit onderscheid.

Er zijn slechts drie situaties waarin onderscheid naar leeftijd wel is toegestaan:

1. als het gaat om beleid ter bevordering van de arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdsgroepen;

2. als het gaat om het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (alhoewel het steeds meer de tendens wordt om dit ook te beperken);

3. als er sprake is van een zogenaamde objectieve rechtvaardiging (conform specifieke criteria).

Indien er sprake is van leeftijdsdiscriminatie, dan is dit vaak lastig te bewijzen. Echter, in de onderstaande zaak is het de ex-werknemer onlangs wel gelukt om dit aan te tonen.

In dit geval ging het om een 57-jarige man die als leerling greenkeeper bij de Haagsche Countryclub Groen-Geel werkte. Na afloop van zijn laatste arbeidscontract, is dit niet meer verlengd. De man stelde zich op het standpunt dat de sportclub bewust gekozen had voor een jongere werknemer. Dit bleek uit een brief van de sportclub, waarin het beleid van de sportclub werd beschreven om de voorkeur te geven aan jongere medewerkers. Direct na het vertrek van de man had de sportclub ook daadwerkelijk een jongere persoon aangenomen. Deze feiten heeft het College voor de Rechten van de Mens doen oordelen dat er sprake was van een verboden onderscheid op grond van leeftijd.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op