KLM-stewardess die tijdens ziekte vrolijke berichten plaatst op Facebook, ten onrechte ontslagen

Weer eens een interessante arbeidsrechtelijke uitspraak -van de Amsterdamse kantonrechter van 19 januari 2017- waarin social media een belangrijke rol speelt. Dit keer gaat het om een stewardess die sinds 2011 bij KLM werkzaam is.

Zij heeft sinds juli 2015 een eigen bedrijfje naast haar werk, dat zich richt op voeding en cosmetica. KLM weet dat. Zij publiceert hierover regelmatig op Facebook, ook als zij ziek is. KLM vindt dat de stewardess hiermee het beleid en de controlevoorschriften bij ziekte overtreedt en ontslaat de werkneemster op staande voet.

Beoordeling kantonrechter
De stewardess vecht het ontslag aan. De kantonrechter stelt haar in het gelijk en acht het ontslag disproportioneel. Weliswaar is de stewardess te zien in een aantal filmpjes en foto’s op internet over haar eigen bedrijfje en in haar KLM-uniform, maar in geen van deze opnamen wordt de naam van KLM gebruikt ten behoeve van reclame. Ook laat de stewardess zich steeds zeer positief uit over KLM. Bovendien circuleren op internet vele foto’s van collega’s in KLM-uniform. Hieruit blijkt dat het beleid dat KLM stelt te voeren, waarbij dit niet zou zijn toegestaan, kennelijk niet wordt gehandhaafd

De stewardess is terwijl zij ziek was, wel uit eten is gegaan en heeft verschillende vrolijke berichten op Facebook geplaatst. Ook daarvan geldt, dat ontslag geen passende sanctie is. De kantonrechter acht het aannemelijk dat de stewardess een daarmee – zoals zij ook aanvoert – een imago van zichzelf als gelukkige, succesvolle, gezonde en actieve vrouw heeft willen creëren en in stand heeft willen houden, ook in de periodes dat het niet goed met haar ging. De vrouw zegt daarover zelf dat het van belang is voor je marketing dat je op social media een gezond en succesvol leven leidt; ook als het niet zo goed met je gaat. De kantonrechter zegt daarover verder dat uit eten gaan tijdens een periode van (psychische) ziekte niet verboden is. Verder is het Facebookaccount van de stewardess alleen zichtbaar voor vrienden en relaties. KLM heeft hierop kennelijk ingebroken en geeft daarmee blijk van wantrouwen. Met het feit dat de stewardess een bandopname heeft gemaakt van een gesprek met haar werkgever geeft zij ook blijk van wantrouwen, maar dit wordt door de kantonrechter weggestreept tegen het wantrouwen van KLM.

Ook het voorwaardelijke ontbindingsverzoek van KLM wordt afgewezen. KLM moet zich in gaan spannen om het wederzijdse vertrouwen te herstellen.

Ik vind deze uitspraak interessant omdat zij laat zien dat deze kantonrechter goed begrijpt hoe social media werkt. Dat mensen vaak alleen positieve berichten plaatsen om de uitstraling van hun ‘merk’ positief te houden. In deze zaak ging het om de marketing van een bedrijfje dat de werkneemster had, maar ik zou het niet vreemd vinden als deze zienswijze wordt doorgetrokken naar de positieve uitstraling die een individu voor zijn/haar persoonlijke merk via social media wenst te creëren.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op