Tips vaststellingsovereenkomst voor werknemer

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever en wilt u zeker weten of u deze kunt tekenen? Laat hem dan door ons beoordelen. Het arbeidsrecht is immers complex en u wilt niet dat u iets over het hoofd ziet.

 Dat u een (veel) hogere vergoeding had kunnen krijgen bijvoorbeeld. Of dat u straks toch geen recht op WW blijkt te hebben.

Wanneer één of meer van de onderstaande omstandigheden op u van toepassing is, is er een grote kans dat we een hogere vergoeding en/of een voor u gunstigere regeling voor u kunnen overeenkomen. Sterker nog, de afgelopen 19 jaar deden we dat in meer dan 90% van alle zaken waarin we onderhandelden over vaststellingsovereenkomsten! Ook als u zelf weg wilt, kan dit tot de mogelijkheden behoren.

Die omstandigheden zijn:

 1. De genoemde ontslaggrond klopt niet of kan niet door de werkgever worden onderbouwd. Concrete voorbeelden: bij een zogenaamd disfunctioneren is geen correct verbetertraject gevolgd of bij een verstoorde verstandhouding zijn geen gesprekken (of mediation) gevoerd om de relatie te herstellen. Wanneer er geen juist onderbouwde ontslaggrond is, kan dit kan worden gebruikt om het ontslag tegen te gaan of over een hogere vergoeding te onderhandelen. De transitievergoeding is immers alleen aan de orde als er een ontslaggrond is. Is die er niet, of zijn daar twijfels over, dan wordt er bij een vaststellingsovereenkomst meestal een hogere vergoeding betaald.
 2. De werkgever wil de arbeidsovereenkomst eerder laten eindigen dan het geval zou zijn als hij de opzegtermijn correct in acht zou nemen. U zou daardoor tot enkele maanden uw recht op een uitkering kunnen mislopen.
 3. U bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Wanneer u in die situatie een vaststellingsovereenkomst tekent, ontvangt u geen WW en geen ZW uitkering. Uw werkgever dient u eerst te laten herstellen, tenzij u al 2 jaar ziek bent.
 4. U bent situatief arbeidsongeschikt.
 5. U bent zwanger of OR-lid.
 6. Het ontslagvoorstel houdt verband met een overname van het bedrijf.
 7. Is er een Sociaal Plan van toepassing? Wordt dat nageleefd?
 8. Er wordt geen transitievergoeding aangeboden terwijl u wel 2 jaar of langer in dienst bent op de beoogde ontslagdatum.
 9. Uw werkgever heeft ernstig verwijtbaar jegens u gehandeld. Vertel ons uw verhaal. Mogelijk komt u in aanmerking voor een billijke vergoeding.
 10. Uw werkgever wil u houden aan het concurrentie- en relatiebeding. Deze kunnen u onnodig beperken bij het vinden van een nieuwe baan.
 11. Uw werkgever weigert u positieve referenties te geven en/of een positief getuigschrift.
 12. Uw werkgever wil u geen eindafrekening uitkeren, waarbij vakantiegeld, opgespaarde vakantiedagen, een dertiende maand en/of een bonus worden afgerekend.
 13. Uw werkgever vindt het belangrijk dat u met stille trom vertrekt en dat er geen media aandacht voor komt voor uw vertrek.
 14. Er is een ander belangrijk (twist)punt dat u wilt oplossen voordat u instemt met een vaststellingsovereenkomst. Denk aan achterstallig loon, uitbetaling van overwerk, opties of pensioenafdrachten.

Voorkom dat u voor een verrassing komt te staan en laat uw vaststellingsovereenkomst nu checken. Wij proberen bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst altijd onze kosten te verhalen op de werkgever. Dat lukt meestal ook.

Heeft u een vraag? Wij hebben het antwoord.

Adres

Aantjes Advocaten B.V.
Groot Hertoginnelaan 97
2517 EE Den Haag

Bereikbaar op